Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Ingram m. Old High German engil 'angel' + Old Saxon hram 'raven'.

The vernacular English form Ingram is witnessed in 1379 in the relational bynames Ingramsoñ (WRYPT1 p. 37).

Austria
Latin
c1050 Engilram (nom) UrkStyria 57, Hengilram (nom) ibid. 58; c1125 Engilram (nom) ibid. 115
Czech Republic
Latin
1348 Ingramus (nom) chlumecky 2; 1349 Ingramo (dat) ibid. 40, Ingramus (nom) ibid. 109; 1350 Ingramo (dat) ibid. 151, Ingramus (nom) ibid. 159; 1351 Imgramo (dat) ibid. 57, Imgramus (nom) ibid. 34, Ingramo (dat) ibid. 15, Ingramus (nom) ibid. 11, Ingramy (gen) ibid. 4; 1353 Gymram (nom) ibid. 107, Imgramo (dat) ibid. 20, p. 22, Ymram (nom) ibid. 116, Ymramo (dat) ibid. 106; 1356 Igramo (dat) ibid. 166, Ingramo (dat) ibid. 166; 1358 Imgrami (gen) ibid. 300, p. 33, Imgramo (dat) ibid. 353, p. 35, Imgramus (nom) ibid. 374, p. 36, Ingramus (nom) ibid. 194, p. 29, Ymramo (dat) ibid. 233, p. 31, Yngrami (gen) ibid. 194, p. 29, Yngramo (dat) ibid. 197, p. 30, Yngramus (nom) ibid. 194, p. 29
England
Latin
1185x1186 Engelram (nom) PR-XXXVI p. 9, Engelranno (abl) ibid. p. 20; 1256 Ingrami (gen) EARNb p. 4; 1296 Ingelrami (gen) RCS-1 p. 95a; 1408 Ingelleramus (nom) GCCYork p.11
Early Modern English
1530 Yngram LIWill-III p. 38; 1580 Ingram MemStGiles p. 10; 1589 Ingram DEmar-vol2 p. 19
Walloon
1590 Angrand RWC p. 14; 1591 Angeran ibid. p. 17; 1591/2 Engrand ibid. p. 20; 1593/4 Angeran ibid. p. 30; 1593 Angoran ibid. p. 27, Angueran ibid. p. 27, Engrand ibid. p. 29; 1594 Angeran ibid. p. 34; 1595/6 Angeran ibid. p. 41; 1595 Engeran ibid. p. 37
France
Latin
814 Ingiliramnus (nom) StVdM-II H3; 11thC Ingelrannus (nom) CartSPL1 I; 1088 Ingelramni (gen) ibid. VI; 1090 Engelranni (gen) ibid. VII; 1101x1129 Ingelranno (dat) CartStPC XXXII, Ingelrannus (nom) ibid. XXXII; 1131 Enjorranni (gen) clairvaux-12thc 4; 1139x47 Ingelrannus (nom) ibid. 20; 1147 Engelranni (gen) ibid. 15, Engelranno (abl) ibid. 14; 1166 Ingerrannus (nom) CartNDdOurscamp XC; 1167 Ingeranno (abl) ibid. XCII, Ingerannus (nom) ibid. XCII; 1170 Ingelranni (gen) clairvaux-12thc 137; c1170 Ingerannus (nom) CartNDdOurscamp XCIII; 1174 Ingeranni (gen) ibid. CXX; 1178 Ingelranni (gen) clairvaux-12thc 167; 1190 Ingerrannus (nom) CartNDdOurscamp CV; 1238 Ingerannum (acc) ibid. CIV; 1301 Enguerrani (gen) MemPic-vol17 p. 226, Ingerani (gen) ibid. p. 253, Ingeranni (gen) ibid. p. 205, Ingerannus (nom) ibid. p. 217, Ingeranus (nom) ibid. p. 254, Ingerrani (gen) ibid. p. 205, Ingerranni (gen) ibid. p. 197, Ingerrannus (nom) ibid. p. 219, Ingerrano (abl) ibid. p. 257, Ingerranus (nom) ibid. p. 204; 1378 Enguerranno (dat) hanquetvol1 123, Ingerannio (dat) ibid. 1599, Ingerranno (dat) ibid. 1086, Inghelramo (dat) ibid. 796, Ingheranno (dat) ibid. 485, Inguerramus (nom) ibid. 655, Inguerrano (dat) ibid. 1815
Old French
1291 Enguerran (obl) StOuen p. 21; 1301 Engerant (obl) MemPic-vol17 p. 271, Engerrans ibid. p. 233, Enguerran (obl) ibid. p. 292; 1313 Anjorran Paris1313 p. 102, Enjerrant ibid. p. 154, Enjoranz ibid. p. 22, Enjorrant ibid. p. 94; 1327 Enguerran MemDocMan-2 p. 184
Middle French
1358 Enguerren LeCoq p. 375; 1392 Enguerran MemBret-II col. 598; 1415[1469x1471] Enguerand Waurin p. 226; 1421 Enguerran favier 1188; 1423 Enguerran ibid. 8; 1438 Enguerran ibid. 414; 1561 Enguerrand RegPCC-1 p. 4; 1565 Anguerran ibid. p. 114, Anguerren ibid. p. 181, Enguerren ibid. p. 113; 1566 Anguerran ibid. p. 206; 1567 Anguerran ibid. p. 336, Enguerran ibid. p. 279; 1571 Enguerran ibid. p. 441, Enguerrand ibid. p. 474
Germany
Latin
1142 Ingrami (gen) mairhofer II, Ingrammus (nom) ibid. VIII
Ireland
Latin
fin12thC Ingelram (gen) MunDocIr III, p. 3, Ingeramus (nom) ibid. III, p. 13, Ingream (gen) ibid. III, p. 9
Italy
Latin
1079 Ingelrannum (acc) CartSPL1 V
Scotland
Latin
1376 Ingramo (dat) morton-vol1 16
Cite as: N. Shiel, S.L. Uckelman. "Ingram". In S.L. Uckelman, ed. The Dictionary of Medieval Names from European Sources, Edition 2023, no. 1. http://dmnes.org/2023/1/name/Ingram.