Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Simon m. (nom) Latin. Glastonbury, Somerset, England . 1189. GASurv p. 82

Simon