Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Simon m. (nom) Latin. Kent, England . 1185x1186. PR-XXXVI p. 192

Simon