Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Jacobi m. (gen) Latin. Klodzko, Poland . 1337. SBGlatzer p. 4

Jacob