Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Jacobi m. (gen) Latin. Klodzko, Poland . 1333. SBGlatzer p. 3

Jacob