Dictionary of Medieval Names
from European Sources
Kaunas2006
Alma Ragauskaitė. Vietovardinės kilmės asmenvardžiai ir prievardžiai xvi a. kauno aktų knygose. Baltu filoloģija, 15(1-2):81–94, 2006. [ http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BaltuFilologija-XV(1)_2006.pdf ]
Adama Andream Andreielia Andrulia Andrzei Andrʒei Andrʒey Annę Banis Barthlomiei Catriny Dorota Elzbyethę Endrula Griga Grigas Grigu Grik Jakub Jakub Jakuba Jan Jan Jana Jana Janos Janos Janusis Jurgia Jurgysa Kaspra Lawrina Luchnę Lukasus Macziey Maczis Macʒieia Macʒiey Martinas Massisʒ Mikolai Mikolai Mikolaia Nicolaus Pawel Pawla Peter Petros Piothr Piotr Roman Roman Schymosʒ Simon Stanislaw Stanislawa Stasia Stasis Staska Stasskowy Stasz Szymkus Thomasus Tomas Tomka