Dictionary of Medieval Names
from European Sources
Kalakaupmees
Ivar Leimus. Kalakaupleja ja tema naine: pilguheit ühe tallinna mittesaksa paari elujärge 1550. aastal. Ajalooline Ajakiri, (2/3):251–264, 2014. [ http://dx.doi.org/10.12697/AA.2014.2-3.05 ]
Anneke Bartolmeus Byrgytte Hans Hanß Johan Kersten Oleff Oleff Olleff