This page is historical. Follow this link for the current version.
Dictionary of Medieval Names
from European Sources
Arbuzov1920
Leonid Arbusov. Piezīmes par 16. gadu simteņa vecākajiem latviešu literatūras pieminekļiem. visagrākie rokraksti latviešu valodā kopš 1558. g. Izglītibas Ministrijas Mēnešraksts, (1):34-48, 1920.
Andres Andres Andres Annä Anna Anna Anna Anna Barballa Bartelmes Bartelmeß Bartmes Bartolomeus Casparus Clawes Gerda Gerde Greta Greta Grete Hanns Hanns Hans Hans Hans Harmen Herman Hermans Hinricks Ilse Ilse Ilse Ilse Jacob Jacobs Jacop Jan Jan Janis Jann Jans Jans Jlse Johannes Jurgen Jurgen Kattrin Kattrina Kattrine Kattringe Labrens Labrentcze Maddalena Madlene Margreta Marten Marten Martin Martings Martings Martings Martinngs Mattis Matz Michell Mickel Mickels Pawel Pawell Peter Peter Peter Reinolt Tomas Tomas Toms Tonnis Tonnis Tonnis Wilhelm Wilhelm