This page is historical. Follow this link for the current version.
Dictionary of Medieval Names
from European Sources
valencia1510
Cens del regne de valència (1510), 2009. El cens complet (incloent el llibre 514 TER, que conté els llocs de l'Església i les altres 3 ciutats i 23 viles reials) ha estat publicat al número 6 de la col·leció Fonts Històriques Valencianes pel Servei de Publicacions de la Universitat de València en febrer de 2002.
Adria Adrian Agnes Agosti Alba Albert Alfonso Alonso Aloy Alvaro Amador Ambros Andres Andreu Andria Angel Angela Angelina Angelo Angla Anna Anthon Anthoni Arnal Arnau Aularia Baltasar Baltasara Balthasar Barbera Batista Beatriç Beatriu Beltran Benedito Benet Beneyta Berenguer Berich Bernadi Bernaldino Bernardi Bernardino Bernat Berrenguer Berthomeu Berthomeua Bertran Blanch Blanqua Blanquina Brigida Carles Castellana Catherina Christofol Clara Climent Constança Corella Cosme Costança Cristofol Dalmau Damia Damiana Daniel Davis Desideri Diego Dionis Dionisa Domenech Domenego Domingo Elena Elionor Enrich Errando Eularia Eximeno Felices Felip Ferrando Frances Frances Francesca Francesch Francescho Francescot Franci Francina Francisco Gabriel Galvany Garcia Gaspar Gil Gilabert Goçalbo Gonçalbo Gosalbo Gostança Gracia Gregori Gregorio Guardiola Guerau Guillem Guitard Guixot Hieroni Hieronim Hieronima Hieronym Holiver Huguet Iheroni Iheronim Iheronima Iheronimo Iheronimus Jacme Jacobo Jaume Jeroni Jeronim Jeronimo Joan Joana Joaniquo Jofre Johan Johana Johanot Jolia Jordi Julia Julio Leonard Leonart Lois Lope Lorenç Lorens Loreta Luch Luis Luisa Magdalena Mancia Manuel March Margalida Margarita Maria Maria Anna Maria Magdalena Marq Marquesa Marti Martin Martina Matheu Mathia Melchior Merina Miquel Miquela Nadal Nicasi Nicholas Nicholau Noffre Nofra Nofre Onofre Pasqual Patronilla Pau Pedro Pelegri Pere Pero Perot Perucho Phelip Ponç Quintana Quiteria Rafel Ramon Raphel Rodrigo Rogera Sabastia Salvador Sancho Sans Sicilia Simo Sperança Stefania Steve Stheve Tareza Teresa Thomas Thomasa Urgellesa Ursola Ursula Valentina Valero Vicent Vicenta Violant Yael Yolant Ypola Ysabel Ysabet