Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Gilia f. Fem. of Giles or Gilo.

England
Latin
1296 Egidie (gen) RCS-1 p. 93a
1377 Giliota (nom) FenPT-2 p. 5
Walloon
1590 Gilette RWC p. 14; 1591 Gillette ibid. p. 16; 1592 Gilette ibid. p. 21, Gillette ibid. p. 24; 1592/3 Gillette ibid. p. 25; 1593/4 Gilette ibid. p. 30; 1594 Gilette ibid. p. 31
France
Latin
1135 Gilia (abl) clairvaux-12thc 7; 1147 Gilia (abl) ibid. 18, Gilla (abl) ibid. 17; 1147x62 Gilia (nom) ibid. 53; 1166 Gila (nom) ibid. 129, Gile (gen) ibid. 129; 1179 Gelia (abl) ibid. 172, Gila (abl) ibid. 178; 1268 Gilam (acc) NDParisII 2-X; 1270 Gila (nom) ibid. 2-XLI; 1301 Egidia (nom) MemPic-vol17 p. 257
1301 Goillete (gen) MemPic-vol17 p. 198
Old French
1301 Gille (nom) MemPic-vol17 p. 335 [p. 235]; 1313 Gile Paris1313 p. 35
Middle French
1421 Gillette favier 14; 1455 Gillette HRAVP-3 p. 354; 1564 Gillette RegPCC-1 p. 48; 1568 Gillette ibid. p. 376; 1571 Gillette ibid. p. 605; 1572 Gillette ibid. p. 510
Ireland
Early Modern English
1538/9 Egidia Fiants-1 69; 1540 Egidia ibid. 116
Italy
Latin
1265x1339 Zillia (nom) BBC-Berg 28; 1285 Egidie (gen) Perugia1285 p. 156
Scotland
Latin
1426/7 Egidie (dat) RMSRS-2 73; 1427 Gilia (abl) ibid. 105, Gilie (gen) ibid. 105
Scots
1543 Gelis PGB; 1592 Gelis ibid.; 1594 Gelis ibid.
Cite as: S.L. Uckelman. "Gilia". In S.L. Uckelman, ed. The Dictionary of Medieval Names from European Sources, Edition 2019, no. 1. http://dmnes.org/2019/1/name/Gilia.